tlenoterapia hiperbaryczna

Jaką technologią jest tlenoterapia hiperbaryczna ?

Hiperbaryczna terapia tlenowa to technologia, którą można wykorzystać w leczeniu osób z problemami układu oddechowego. Nie jest to jednak pozbawione ryzyka. Głównym zagrożeniem jest ryzyko zatrucia tlenem, które może prowadzić do śmierci. Stwierdzono również, że istnieją inne poważne skutki uboczne, takie jak wysokie ciśnienie krwi, zawał serca, a nawet udar.

Jakie istnieje ryzyko w przypadku tlenoterapii hiperbarycznej ?

Przede wszystkim istnieje wiele zagrożeń związanych ze stosowaniem hiperbarycznej terapii tlenowej (HBOT). Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBO) jest formą terapii deprywacji tlenu dla pacjentów z ciężkimi chorobami serca lub płuc. Wejdź też na: https://www.atamed.com.pl/tlenoterapia-hiperbaryczna/. HBO stosuje się w leczeniu pacjentów z niewydolnością krążeniowo-oddechową, zatorowością płucną i innymi poważnymi schorzeniami. HBO stosuje się również w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i przewlekłej niewydolności serca. Terapia tlenem hiperbarycznym (HBOT) jest rodzajem leczenia choroby dekompresyjnej. Jest to metoda leczenia objawów choroby dekompresyjnej, która powoduje, że w organizmie występują zmiany ciśnienia i jego spadek. Głównymi wadami tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT) są zagrożenia dla zdrowia związane z ekspozycją na wysokie ciśnienie w płucach. HBOT to zabieg medyczny wykorzystujący tlen, który jest wdychany lub wydychany przez maskę. 

 Do leczenia jakiej choroby można użyć tlenoterapii hiperbarycznej ?

Do leczenia pacjentów z chorobą dekompresyjną lekarz użyje maszyny wytwarzającej powietrze w komorze. Pacjent wdycha gaz wytwarzany przez urządzenie, a następnie wydycha go, gdy jest potrzebny. Aparat posiada dwie komory – jedną do wdychania tlenu, a drugą do wydychania azotu. Każda komora ma własną pompę, która pompuje powietrze do lub z niej pod różnymi ciśnieniami. Podczas tego procesu w obu komorach powstają pęcherzyki azotu pod różnym ciśnieniem, które są uwalniane, gdy zbliżą się do siebie na tyle, że w razie potrzeby można je wypompować razem z powietrzem z jednej komory do drugiej. Proces ten tworzy środowisko, w którym pęcherzyki azotu tworzą się po obu stronach membrany, co powoduje ich szybkie rozszerzanie się. Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT) to zabieg medyczny polegający na oddychaniu powietrzem pod ciśnieniem do 1000 barów (1 atmosfery) przez kilka minut. Jest stosowany od wielu lat w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia jako skuteczny sposób leczenia zatrzymania krążenia.