przedszkole prywatne Wilanów

Przedszkola prywatne Wilanów – jaką rolę odgrywa opiekun?

Nauczyciele mogą uczynić zajęcia w klasie bardziej znaczącymi, umieszczając je w autentycznym kontekście. Przykładem autentycznego kontekstu jest taki, w którym czynność jest zwykle wykorzystywana w prawdziwym życiu. Na przykład uczniowie mogą poprawić swój język mówiony i umiejętności komunikacyjne, uczestnicząc w debatach.

Nauczyciel to przyjaciel dziecka

Nauczyciele mogą doskonalić swoje umiejętności pisania, angażując się w przygotowanie szkolnej gazetki. Uczniowie mogą uczyć się przedmiotów ścisłych, uczestnicząc w społecznym lub szkolnym projekcie środowiskowym. Szkoła może być w kontakcie z lokalnymi naukowcami i zapraszać ich na wykłady lub umożliwiać studentom zwiedzanie swoich laboratoriów. Nauczyciele mogą przedyskutować treść lekcji przed jej rozpoczęciem, aby upewnić się, że uczniowie posiadają niezbędną wiedzę wstępną i aktywować tę wiedzę.

Ważne jest również, aby nauczyciele byli świadomi różnic kulturowych dzieci w ich klasie i szanowali te różnice. Muszą postrzegać je jako mocne strony, na których można budować, a nie jako wady. Dzieci będą się inaczej czuły w klasie, jeśli ich kultura znajdzie odzwierciedlenie we wspólnych zajęciach. Szkolne procedury, które są nieznane niektórym dzieciom, można wprowadzać stopniowo, tak aby przejście było mniej traumatyczne dla grup zróżnicowanych etnicznie.

Cele edukacji przedszkolnej

Pomysł, że zdolność ludzi do uczenia się czegoś nowego wynika z tego, co już wiedzą, nie jest nowy, ale nowsze wyniki badań wykazały, że umiejętność powiązania nowych informacji z wcześniejszą wiedzą ma kluczowe znaczenie dla uczenia się. Nie jest możliwe, aby ktoś zrozumiał, zapamiętał lub nauczył się czegoś, co jest mu zupełnie obce. Aby zrozumieć zadanie, konieczna jest pewna wstępna wiedza. Jednak posiadanie wymaganej wcześniejszej wiedzy wciąż nie wystarcza do zapewnienia odpowiednich wyników.

Ludzie muszą aktywować swoją wcześniejszą wiedzę, aby móc ją wykorzystać do zrozumienia i uczenia się. Badania pokazują, że uczniowie nie zawsze dostrzegają związki między nowym materiałem, który czytają, a tym, co już wiedzą. Badania pokazują również, że uczenie się jest lepsze, gdy nauczyciele zwracają baczną uwagę na wcześniejszą wiedzę ucznia i wykorzystują tę wiedzę jako punkt wyjścia do nauczania.